medi Epico ROMs Kidz

medi Epico ROMs Kidz

Mobilizasyon için dirsek ortezi

Endikasyonlar

· Dirsek kayması konservatif
tedavisi ( ikincil zararlar olmadan)
· Medial veya lateral
epikondillerde kırıklar için
ortotik koruma
· Protez implantasyonu
sonrasında post operatif koruma
· Distal humerustaki stabil
kırıkların fonksiyonel takip tedavisi
· Dirsek artrolizisi sonrası geçici
imobilizasyon

Etki Şekli/Özelllikler

· Bireysel tedavi için ortezler
· Alt ve üst kolu sabitleyerek
dirsek imobilizasyonu sağlanması
· 0 ile 120 derece arasında
10'ar derecelik fleksiyon ve
ekstansiyon ayarı