medi Clavicle Support kidz

medi Clavicle Support kidz

Klavikula desteği

Endikasyonlar

· Post-travmatik ve post-operatif
kırıklar
· Akromioklavikular kayma

Etki Şekli/Özelllikler

· Güvenli ve emniyetli sabitleme
· Kemiklerde doğru birleşmeye
katkı sağlama