Game Ready

NEDEN GAME READY?

İster operasyon sonrası bir rehabilitasyon hastası ister sakatlanan elit bir sporcu olun, eski yaşamınıza olabildiğince hızlı dönmek istersiniz. Pasif olarak semptompların tedavisi sizin için yeterli değildir. Temkinli bir şekilde iyileşme sürecisinizi hızlandırmak istersiniz.

Binlerce doktor, fizyoterapist ve her branştan profesyonel spor takımın tercihi Game Ready, çünkü:

  • Kendi sınıfında klinik olarak kanıtlanmış sonuçlar
  • Hastaların daha iyi bakım gördükleri konusunda geribildirimleri
  • Ağrı ve ödemin ilaçsız bir şekilde azaltılması
  • Konforlu ve güvenli – doku hasarı riski olmaması
  • Kolay kullanım

 DOKTORLARIN ÖNERDİĞİ TEKNOLOJİ

Game Ready iyileşme sürecini hızlandırmaya yardımcı olmak için patentli ACCEL® Teknolojisinikullanır ( AktifKompresyonveSoğukDeğişimDöngüsü). Birleştirilmişaktifkompresyonvesoğukterapileriağrıveödemi, kasspazmlarınıazaltır, lenfatikfonksiyonugeliştirirveoksijenlikanakışınıteşvikeder. Tümbunlardoğaliyileşmeyistimüleetmekiçindir.

 KLİNİK OLARAK KANITLANMIŞ PERFORMANS

Akutkas-iskeletyaralanmalarındaveortopedikoperasyonsonrasıhiçbirşey Game Ready gibi tedbirli çalışmaz. Geleneksel RICE (Dinlenme-Buz-Kompresyon-Elevasyon) uygulamaları ile karşılaştırıldığında Game Ready Sistem, daha fazla terapötik faydalar sunar. Bu sizin için, ilaçsız daha az ağrı ve sevdiğiniz aktivitelere daha hızlı dönme anlamı taşır.