HiToP Cihazları

Geleneksel elektro terapi sinirleri ve kasları uyarır. HighTone güç terapisinin temel amacı, hücrelerin metabolizması üzerine doğrudan etki etmektir.
HighTone güç terapisinde amplitüd ve frekans aynı anda modüle edilir. Frekans ne kadar yüksek olursa hastanın elektro-duyarlılığının bireysel eşik eğrisi ile orantılı olarak daha fazla enerji sağlanabilir.
Bu yüzden, bu bir SIMÜLtane Frekans ve Amplitüd Modülasyonu’dur

4.096 ile 32.768 Hertz arasındaki yüksek ton frekansları, yüklü parçacıklara salınım yaptıran bir elektrik alanı biçiminde gövdeden geçmektedir.

Uygulanan salınımların frekansları, moleküller ve hücre yapılarında rezonans oluşturur.

Farklı frekanslar farklı büyüklükteki yapıları aktive eder.
Dokudaki farklı parçacıkların salınımları birçok etkiye yol açar. Bunlardan biri, ağrı ve enflamasyon mediatörlerinin kuvvetli bir şekilde dağıtılmasının yanı sıra, besleyici ve atık maddelerin taşınmasında olumlu bir etkiye sahip olmasıdır.

İlk tedaviden hemen sonra, hastaların % 60-80'inin herhangi bir sıkıntısı kalmamakta ya da ağrıda devasa bir azalma yaşanmaktadır