Ionto

İyontoforez,düşük seviye elektrik akımı kullanarak,ilaç iyonlarını deri içerisinden geçirip vücuda ileten aktif bir transdermal ilaç iletim sistemidir.
Bir ilacı veya terapötik olarak bir iyonu deri içerisine taşımak için doğru akım (DC akımı) kullanılır.İyonlaşmış haldeki bir ilaç çözeltisine doğru akım (DC) uygulandığında,akımla aynı yüke sahip olan iyonlar akım tarafından iletilir ve deri yoluyla dokuya iletilir.Buradaki amaç,aktif iyonları enjeksiyonla vermek yerine lokal olarak kullanmak veya İyontoforez İlaç İletim yöntemiyle bu ilaçların sistematik olarak alınmasını sağlamaktadır.

Endikasyonlar:
İyontoforez,suda çözünen ilaçların şu amaçlarla verilmesinde kullanılır:
• Akut tendinit tedavisinde,
• Kalsifik tortularla alakalı ağrının tedavisinde,
• Dermal anestezinin sağlanmasında.

Kontrendikasyonlar:
• Hasarlı ya da soyulmuş deri,yeni yaralanmış doku,
• İlaç alerjileri,
• Trans-kranial,
• Orbital bölge,
• Elektriksel hassas destek sistemleri,kalp pili.

Dikkat etmesi gereken durumlar:
• Diyabet,
• Hamilelik,
• Harici metal sabitleme cihazları,
• Yaşlı deri.

Ürün Özellikleri:

Çift kanallı Chattanooga Ionto cihazı,direnç seviyesi ne olursa olsun sabit bir akım verir.Cihaz,direnç değiştikçe voltaj çıktısını değiştirerek,programlanan dozu sabit şekilde vermeye devam eder.
Cihazın bekleme özelliği,seansı yeniden başlatmaksızın tedavi alanını kontrol etmenize imkan sağlar.
• Eş zamanlı olarak 2 bölgeyi tedavi etmek veya 2 ayrı ilacı vermek için 2 adet kanal,
• Sık şekilde kullanılan tedavi parametrelerini saklamak için daha önceki dozaj,varsayılan ayar olarak kaydedilir.
• Bip sesiyle uyarma özelliği;elektrotta açık akım veya direnci,düşük pil seviyesini,tedavinin tamamlanmış olduğunu veya gücün açık bırakıldığını belirtir.
• Güç açma/kapatma süreçleri esnasında,otomatik olarak 30 saniye şeklinde akım artma/azalma kademeleri hastanın konforunu muhafaza eder.
• Sabit akım,deri direncine bakılmaksızın,doğru akımın tam değerinde verilmesini sağlar.
• Akım değeri 0,1 mA artışlarla 0,5 mA ve 4 mA arasında ayarlanabilir.